Specialiseret arbejdskraft

Med vores specialiseret indsats arbejder vi for, at mennesker med autisme for en brugbar og holdbar løsning til at komme i beskæftigelse eller fastholde deres nuværende ansættelse.

 

Vores virksomhed er henvendt til normalt begavede mennesker med autisme, der har brug for støtte til at forbedre deres personlige og sociale kompetencer til at kunne indgå på arbejdsmarkedet, samt støtte og hjælp i forbindelse med en ordinær uddannelse.

 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Det nationale autismeinstitut og Landsforeningen autisme er det kun 1 ud af 10 af de adspurgte autister, der forsørger sig selv via beskæftigelse. 

 

Efter mere end ti års erfaring med målgruppen ved vi, at der er stort potentiale hos mange med autisme. Med den rette støtte vil vi hjælpe mennesker med autisme til større selvstændig, forbedring af deres funktionsevne, sikre en positiv udvikling og ikke mindst hjælpe til at deres livskvalitet og trivsel forøges.

Beskæftigelses-program
5dbf46_c61770146b5841b4b764e256f6f590f2-

Vores beskæftigelsesprogram er lavet med henblik på at yde hjælp til at finde, søge og fastholde et job og ikke mindst at skabe trivsel i et job

Kandidater
5dbf46_17d1ac50ebda4ed2b4206541ba75f67d-

Vi tager udgangspunkt i  den enkeltes kompetencer og ressourcer, men også evt udfordringer, for at skabe de bedst mulige forudsætninger for en succesfuld ansættelse

Virksomheder
5dbf46_07b167e0d98a493f890a68ba52683718-

Vi hjælper virksomheder til succesfuld ansættelse af mennesker med autisme. Vi er kollaborationen mellem det private arbejdsmarkedet og den specialpædagogiske viden og erfaring indenfor autismeområdet.