Aktivitets program

Vi tilbyder to typer af programforløb, specielt målrettet til autister:
 

Vores beskæftigelsesprogram er lavet med henblik på at yde hjælp til at finde, søge og fastholde et job og ikke mindst at skabe trivsel i et job.

Vores mentorprogram, er lavet med henblik på at yde støtte til unge der behøver hjælp til at starte og gennemføre et ordinært studieforløb. 

Ud over det tilbyder vi også en målrettet jobstartspakke som du kan læse mere om her under.

Brainstorming

Beskæfigelselsesprogram

1. Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet er for dig der har brug for at få afklaring omkring dine ressourcer til din kommende beskæftigelse, men også afklaring omkring de udfordringer, der er for dig til at kunne besidde et arbejde.

Afklaringsforløbet er fundamentet til at få den rette start på arbejdsmarkedet. Med vores specialpædagogiske ekspertise hjælper vi dig til at blive klogere på, hvad der skal til for, at du er rustet til arbejdsmarkedet og hvilken form for beskæftigelse der er relevant for dig.

 • Udarbejdelse af ressourceprofil

 • Mulighed for samtaler i eget hjem

 • Udarbejdelse af indsatsplan

 • Vores 360* afklaringsprofil

 • Rapportering til sagsbehandler hver 4. uge

 • Stressprofil

 • Energifordeling

 • Psykoeducation

 • Sanseprofil udarbejdet af ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg
  fra ”Sans & samling” *(tilkøb)

2. Praktikforløb

Praktikforløbet er en naturlig forlængelse af vores afklaringsforløb. Vi finder en praktikplads, der matcher dine kvalifikationer. Vi vil fungere som bindeled, talerør og oversætter mellem dig og virksomheden, så vi kan arbejde praksisnært og derved sikre dig, at din praktikperiode har de bedste forudsætninger for, at du efter endt praktik kan komme i beskæftigelse. 

 • Vi finder passende praktikplads

 • Vi ”klæder” praktikpladsen på i forhold til din autismeprofil

 • Vi fungerer som talerør, bindeled og oversætter

 • Løbende samtaler

 • Udarbejdelse af praksisnære strategier

 • Rapportering til sagsbehandler hver 4. uge

 • Transport til og fra praktiksted *(tilkøb)

3. Opstartsforløb

Opstartsforløbet er trin 3 i vores beskæftigelsesprogram. Det henvender sig til dig, der har gennemført vores praktikforløb, og nu er klar til at overgå til beskæftigelse. Forløbet er også henvendt til dig som har færdiggjort en uddannelse og har brug for hjælp til at finde det rette arbejde:

 • Jobforberedende kursus

 • Udarbejdelse af CV

 • Støtte under jobsamtaler

 • Mentor/coaching samtaler

 • Brobygning til kommende arbejdsplads

 • Tilførelse af viden til kommende arbejdsplads

 • Fast opfølgning

 • Fast rapportering til sagsbehandler hver 4. uge

4. Fastholdelsesforløb

Fastholdelsesforløbet er det sidste trin i vores program. Mange mennesker med autisme er stabile dygtige medarbejder, desværre ender 8 ud af 10 med at miste deres arbejde. Dette skyldes ofte misforståelser mellem autisten og virksomheden, forhøjet stressniveau gennem længere periode og/eller har rammerne og støtten ikke været fyldestgørende. Med vores program ønsker vi at ændre den kedelige statistik. Erfaringer fra beskæftigelsesprojekter i England har vist at mennesker med autisme har behov for støtte i fastholdelse af beskæftigelse i en længere periode end man umiddelbart tidligere har gjort. Her er den væsentligste indsats at være talerør, bindeled og oversætter via løbende samtaler.​

 • Løbende samtaler tilrettelagt efter behov.

 • Bindeled mellem dig og virksomheden

 • Håndholdte og praksisnære strategier til jobfremmende udvikling.

 • Stressreducering

 • Struktur

 • Fast rapportering til sagsbehandler hver 6. uge

Mentorordning

Mentorordningen er et tilbud til unge med autisme, der går på ordinær uddannelse. Vores erfaring er, at en del unge med autisme kan blive udfordret undervejs i deres studier. Vores indsats vil øge den enkeltes chance for at færdiggøre sit studie, da vores udgangspunkt er, at ruste den enkelte til større selvstændighed, og på sigt selv kunne løse udfordringerne med de værktøjer, vi benytter sammen med den enkelte unge.

 

Mentorordningen kan bl.a benyttes som:

 

 • Støtte til praktiske færdigheder til studiet, f.eks struktur og overblik over lektier og opgaveaflevering.

 • Støtte til sociale færdigheder.

 • Støtte til energifordeling 

 • Støtte til stressreducering

 • Støtte og vejledning til større selvindsigt

 • Samtale - dette kan være væsentligt for mange unge med autisme, da de oftere er ramt af ensomhed. Derudover kan der være behov for at vende forskellige oplevelser og få en større forståelsesramme af det neurotypiske referenceramme.

Jobstartspakke

 
 
 

Hos Pro-recruitment tilbyder vi nu Jobstartspakken, der skal få dig nærmere dit drømmejob via nogle simple og brugbare redskaber.

 

Har du en mellemlang- eller videregående uddannelse og autisme? Har du svært ved at gennemskue forventningerne i de forskellige jobannoncer? Og går du tit i stå hver gang du skal beskrive dine kompetencer? Så er vores Jobstartspakke måske noget for dig.

 Pakken indeholder:

 • 2 timers sparring og rådgivning omkring udarbejdelsen af dit CV

 • 2 timers Coaching omkring din jobansøgning

 • 1 times rådgivning omkring din kommende jobsamtale

 

Samtalerne kan afholdes over nettet eller telefonisk, alt efter hvad du føler dig tryggest ved.

 

Vores virksomhed er resultatet af et samarbejde mellem det private arbejdsmarked og en teoretisk og praktisk specielpædagogisk viden. Vi tager udgangspunkt i dine personlige ressourcer og udfordringer, og fungerer som bindeled, talerør og oversætter mellem virksomhederne og dig med autisme.

 

Prisen for vores Jobstartspakke er: 1.495 kr. 

 

Hvis du vælger at prøve vores Jobstartspakke, får du efterfølgende rabat på vores jobcoaching. Normalpris er 595kr i timen, med Jobstartsrabat er prisen 395kr i timen.

 

Har du mod på at komme nærmere en plads på arbejdsmarkedet, så kontakt os endelig. Du kan kontakte vores pædagogiske konsulent Liana Landel på Telefonnummer: 26787526 eller mail: ll@pro-recruitment.dk